Czy odzież BHP gwarantuje bezpieczniejszą pracę?


Nie tylko zapewnia wysoki komfort użytkowania, ale też odpowiedni stopień ochrony przed różnymi zagrożeniami wynikającymi ze specyfiki prowadzonych w niej działań. Odzież BHP, bo o niej mowa, stanowi podstawowy element wyposażenia wielu pracowników. Czy gwarantuje bezpieczną pracę? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Odzież BHP – czy gwarantuje bezpieczniejszą pracę? Dostępne na rynku warianty strojów BHP

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, to pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odzieży BHP (lub ekwiwalentu na jej zakup). Wymogi stawiane strojom roboczym i ochronnym są z roku na rok bardziej restrykcyjne. W efekcie pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki w coraz bezpieczniejszym środowisku.

Wyśrubowane zalecenia nie tylko pozwalają zwiększyć ochronę przed zagrożeniami, ale również sprawiają, że odzież BHP jest komfortowa w użytku i trwała. Zapewnia to swobodę ruchu, a także ogranicza koszty związane z zakupem ubrań – nie trzeba ich bowiem stale wymieniać na nowe.

Dostępną na rynku odzież BHP można podzielić na dwie zasadnicze kategorie. Różnią się one między sobą stopniem udzielanej ochrony.

  1. Odzież robocza. Zastępuje ubranie pracownika lub zabezpiecza je przed zabrudzeniem albo zniszczeniem, np. w wyniku mechanicznych przetarć. Chroni wyłącznie przed czynnikami, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia człowieka. Wykorzystuje się ją także w celu zapewnienia wymaganego poziomu czystości w miejscu pracy, np. w ramach procesu produkcyjnego. Jej uzupełnieniem najczęściej są środki ochrony indywidualnej.

Do odzieży roboczej zalicza się również odzież zawodową. Obejmuje ona stroje dostosowane do specyficznych warunków określonego stanowiska. To wszelkiego rodzaju uniformy, fartuchy i kombinezony wykorzystywane w służbie zdrowia, gastronomii, hotelarstwie czy też fryzjerstwie i kosmetyce.

  1. Odzież ochronna. Zabezpiecza pracownika przed niebezpieczeństwami wynikającymi z wykonywanej przez niego pracy, takimi jak zranienie ciała, przeniknięcie szkodliwych substancji, długotrwała ekspozycja na wysoką lub niską temperaturę czy też porażenie prądem. Jej działanie uzupełniają środki ochrony indywidualnej.

Odzież ochronną można podzielić na dwie kategorie. Kategoria I obejmuje ubrania niwelujące niewielkie zagrożenia. Natomiast kategoria II to stroje zabezpieczające użytkownika przed utratą zdrowia lub życia. Do odzieży ochronnej zalicza się też tzw. odzież hi-vis, czyli wysokiej widoczności. Jest ona wykonana z materiałów fluorescencyjnych i odblaskowych, dzięki czemu jej użytkownik jest lepiej widoczny podczas wykonywania pracy, co zmniejsza ryzyko wypadku.

Kwestie bezpieczeństwa odzieży ochronnej

Co ważne, w odróżnieniu od odzieży roboczego odzież ochronna musi spełniać wyśrubowane wymagania określone w normach związanych z konkretnym zagrożeniem. Jeśli nie ma stosownych certyfikatów, jest odzieżą ochronną jedynie z nazwy. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli chcesz zapewnić sobie lub swoim pracownikom maksimum bezpieczeństwa.

Niezależnie od rodzaju odzież BHP gwarantuje bezpieczniejszą pracę. W podstawowym wymiarze chroni ciało i ubranie pracownika przed zabrudzeniem oraz zmniejsza prawdopodobieństwo skaleczenia. Dopasowana do specyfiki stanowiska pracy, zabezpiecza użytkownika przed poważnymi zagrożeniami, takimi jak np. porażenie prądem lub odmrożenie, oraz ogranicza ryzyko wypadku. Warto ją jednak stosować nie tylko w pracy, ale również na co dzień, np. podczas majsterkowania lub pielęgnowania ogrodu. Skutecznie ochroni ona ciało przed różnorodnymi niebezpieczeństwami.