Wysokość ekwiwalentu za odzież roboczą


Zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia roboczego to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikający zarówno z Kodeksu Pracy, jak i innych aktów prawnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W niektórych przypadkach możliwe jest jednak scedowanie tego obowiązku na pracownika – wówczas pracodawca powinien wypłacić mu ekwiwalent za odzież roboczą.

Kiedy można wypłacić ekwiwalent za odzież roboczą?

Przepisy regulujące kwestię odzieży i obuwia roboczego zawarte są w art. 237 indeks 7 KP. Według zapisów tego artykułu pracownicy mogą używać własnego ubioru jako odzieży i obuwia roboczego jedynie w przypadku kiedy:

  • elementy te są zgodne z wymaganiami BHP,
  • pracownik wyraża na to zgodę,
  • warunki technologiczne, sanitarne lub BHP na stanowisku pracy nie determinują konieczności używania specjalnej odzieży i obuwia,
  • odzież lub obuwie pracownika nie ulegnie zabrudzeniu, lub zniszczeniu podczas pracy.

Pracodawcy, którzy ustalili listę stanowisk, na których pracownicy korzystają z własnej odzieży i obuwia, zobowiązani są do wypłacenia swoim podwładnym ekwiwalentu. Jego wysokość również określa przepis Kodeksu Pracy.

Należy jednak rozgraniczyć dwa pojęcia – odzież robocza nie jest tym samym co odzież ochronna. Do pierwszej kategorii zaliczają się koszulki, koszule, bluzy czy spodnie robocze, czyli elementy stroju, których zadaniem jest ochrona pracownika przed zabrudzeniami. Natomiast do drugiej należą środki ochrony indywidualnej, czyli rzeczy i elementy, zastępujące odzież osobistą lub chroniące ja przed zniszczeniem. Ekwiwalent należny jest jednie za odzież roboczą – odzież ochronną pracodawca zobowiązany jest dostarczyć pracownikowi we własnym zakresie.

Odzież robocza – ekwiwalent

Przepis nie mówi o konkretnej kwocie, ale o sposobie, w jaki należy ustalić wysokość ekwiwalentu. Co do zasady, ekwiwalent ten powinien zostać ustanowiony w wysokości, która uwzględnia aktualną cenę odzieży. Nie ma więc problemu w przypadku, kiedy pracownik zakupił nową odzież lub obuwie robocze i może przedstawić rachunki. Wówczas pracodawca powinien zwrócić mu kwotę wynikającą z dowodów zakupu.

W sytuacji, kiedy pracownik wykorzystuje wcześniej zakupioną odzież i obuwie, wysokość ekwiwalentu powinna zostać ustalona na podstawie aktualnej wartości tych rzeczy, a nie ich wartości z dnia zakupu. Jej zweryfikowanie bywa problematyczne, dlatego pracodawcy stosują często uproszczenia i zamieszczają w regulaminie pracy odpowiednie zapisy, ustalając tym samym stawki ekwiwalentu za odzież roboczą w postaci widełek cenowych.

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Pracodawca ma obowiązek nie tylko dostarczyć, ale również utrzymać w czystości odzież i obuwie robocze pracowników. Jeśli pracownicy korzystają z własnej odzieży, a pracodawca nie zapewnia miejsca do jej wyprania, pracownikom należny jest ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Wysokość tego ekwiwalentu również w tym przypadku zależna jest od aktualnych cen rynkowych. Pracodawca powinien wziąć pod uwagę koszty energii elektrycznej, wody i środków piorących, których pracownik używa do prania swojej odzieży, oraz na tej podstawie ustalić wysokość ekwiwalentu.

Zarówno ekwiwalent za odzież roboczą, jak i ekwiwalent za pranie tej odzieży, zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym. Różnice występują jednak w przypadku składek ZUS. Te powinny zostać naliczone, jeśli pracodawca zdecydował się na wypłacenie ekwiwalentu w formie ryczałtu, a więc takiego, który nie uwzględnia zmian cen rynkowych.

Gdzie można kupić odzież roboczą?

Bez względu na to, czy jesteśmy właścicielami firmy, czy też chcemy zakupić we własnym zakresie odzież roboczą, możemy to zrobić w sklepie specjalizującym się w tej dziedzinie. Wyróżniamy dwa typy sklepów: internetowe i stacjonarne. Wszystko zależy czy mieszkamy w większym, czy mniejszym mieście. Dla mieszkańców np. Poznania z łatwością znajdziemy sklep w najbliższej nas okolicy za pomocą internetu. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę: „odzież robocza Poznań” i wybrać to, co nas najbardziej interesuje.